Utredning av allergi hos hund och katt

Allergi-utredning och behandling hos hund och katt - Pricktest

 

Allergidiagnos och behandling

Allergier blir allt vanligare på våra djur och en tidig diagnos och behandling är viktig för att minimera framtida besvär. Vi gör allergiutredningar, bla pricktester och blodprover och behandlar vissa allergier med hyposensibilisering, dvs upprepade "vaccineringar" med injektioner för att dämpa symtomen.

En allergidiagnos ställs efter en grundlig utredning som ffa bygger på kliniska symtom och uteslutning av andra orsaker till besvären. Prover används sedan för att fastställa orsaken till allergin.

Vanliga symtom på allergi är klåda, slickande av tassar, upprepade öroninflammationer och inflammerad hud.

 

– Hudutredningar, allergibesvär, foderallergi, allergitester blod, pricktester och hyposensibilisering –