Endoskopi - kameraundersökning

Endoskopi - Kameraundersökning på Djurklinik - Hund och katt

Kameraundersökning av hund och katt

Med våra endoskop kan vi, med hunden eller katten i narkos, undersöka luftstrupe, matstrupe, magsäck, tunntarm och grovtarm med en kamera. Vi tar oftast prover som skickas till patolog för att få en specifik diagnos på ditt djurs problem.

Ditt djur sövs och under narkos förs en liten kamera in genom matstrupe, luftstrupe eller ändtarm, beroende på vad som ska undersökas. Vi kan på vår skärmbild se en bild av området vi undersöker och även ta prover. På detta sätt kan t.ex grässtrån i hals eller luftstrupe upptäckas, mag-tarmkanalens slemhinna undersökas mm.