Ultraljud hund, katt och smådjur

Utraljud undersökning hjärtfel - hund och katt

Ultraljud bukhåla

Med ultraljud kan vi diagnosticera många sjukdomar framför allt i bukhålan. Vår senaste investering är en avancerad ultraljudsapparat som tillsammans med Elin Mårds gedigna kunskap snabbt leder till en träffsäker diagnos. Undersökningen är smärtfri och våra djur undersöks på  en mjukmadrass och med dämpad belysning. Oftast behövs det ingen lugnande medicin och du som djurägare kan vara med under hela undersökningen.

Vid en ultraljudsundersökning kan vi hitta t.ex fri vätska i bukhålan, livmoderinfammation, urinstenar och mycket mer. Denna undersökning är idag ett ovärdeligt komplement till röntgenundersökningar.

 

Smärtfri ultraljud diagnostik - Hund och Katt

Ultraljud av hjärta

Veterinärhuset i Ängelholm utför även hjärtultraljud på våra patienter.

Om det hörs blåsljud eller rytmstörningar när vi lyssnar på ditt djurs hjärta undersöks hjärtat med ultraljud för att ställa diagnos. Det är viktigt att få en diagnos för att kunna sätt in en behandling i rätt tid och därmed minska risken för att hjärtat fungerar sämre. Ny forskning har visat att medicin kan göra stor skillnad för hundar med vissa typer av hjärtklaffssjukdom redan på tidigt stadie.

En del biljud på hjärtat behöver inte behandlas - hjärtat fungerar fint och din hund eller katt har inget problem. Vår specialist kan ställa en korrekt diagnos - en säkerhet för ditt djur, dig och oss!