Vaccination av hund och katt

Vaccination av hund och katt

Regelbundet vaccinationsprogram

Det rekommenderas att alla hundar och katter följer ett regelbundet vaccinationsprogram. Syftet med vaccination är både att öka skyddet mot de sjukdomar vi vaccinerar mot hos den enskilda hund/katt, men också att minska det generella smitt-trycket i Sverige, vilket uppnås när en tillräcklig hög andel individer är vaccinerade.

Vaccination av hund

Som standard vaccineras mot valpsjuka, smittsam hepatit, parvovirus och evt. kennelhosta.

  • Valpsjuka är en virusinfektion som leder till allvarlig lunginfektion, speciellt hos unga hundar.
  • Smittsam hepatit kan orsaka allvarliga skador framförallt på lever, blodkärl och njurar, och kan ge ett mycket varierat symtombild (t.ex. diarré, illamående, feber, buksmärtor).
  • Parvovirus orsaker typisk hög feber, kräkningar och kraftig, blodig diarré.
  • Kennelhosta kan orsakas av flera olika smittämnen, och smittade hundar har typisk hostattacker som börjar plötsligt. Ofta ses klökningar i samband med hostan och hunden kan hosta upp vitt slem/skum. Man kan lätt som djurägare tro att något sitar fast i halsen.

Hos hundar som är korrekt vaccinerade ses mycket gott skydd mot valpsjuka, smittsam hepatit och parvovirus. Med det vaccinet som används på Veterinärhuset behöver din hund en vaccination var 3:e år mot dessa smittämnen. Tack vare en utbredd vaccination ses dessa sjukdomar sällan hos hundar i Sverige.

Vaccination mot kennelhosta ger inte ett lika bra skydd på grund av de många olika smittämnen som finns och det inte är möjligt att vaccinera mot alla. Därför kan din hund få kennelhosta fast korrekt vaccination. Dock ses lindrigare symtom hos vaccinerade hundar. För bäst möjliga skydd mot kennelhosta behöver din hund att vaccineras årligen.

Vaccination av katt

Som standard vaccineras mot kattpest och kattsnuva.

  • Kattpest orsakas av kattens parvovirus och kan ge ett varierat symtombild. Ofta ses kräkningar och kraftig diarré, men det varierar hur sjuk katten blir. Smitta av viruset kan ske vid direkt kontakt mellan katter, men också om din katt vistas i omgivningar där viruset finns. Även innekatter kan smittas, då viruset kan komma in i hemmet t.ex. via skor, kläder mm.
  • Kattsnuva orsakas av flera olika smittämnen, men fram för allt av kattens calicivirus och herpesvirus. Det är oftast kattungar/unga katter som drabbas. De mest vanliga symtom är nysningar, näsflöde och rinniga ögon. Smitta sker både vid direkt kontakt mellan katter och vid indirekt kontakt (gemensamma mat- och vattenskålar, via människor som har fått smittämnen på händer/kläder efter kontakt med en smittad katt). Katter som har haft kattsnuva kan bli bärare av smittan och därför visa symtom igen senare i livet. Symtom återkommer ofta i samband med att katten upplever stress eller får nedsatt immunsystem.

Vid korrekt vaccination ses mycket gott skydd mot kattpest. Din katt kan få kattsnuva fast korrekt vaccination, då det finns många olika smittämnen som kan orsaka kattsnuva, och det inte är möjligt att vaccinera mot alla. Dock får vaccinerade katter vanligtvis lindrigare symtom om de får kattsnuva. Det är inte alla katter som vaccineras i Sverige och kattpest samt kattsnuva är därför inte helt ovanliga sjukdomar.