Fästingar på katt eller hund (Borrelia och Anaplasma)

Fästingen - en blodsugande parasit

Fästingen är en blodsugande parasit som angriper däggdjur och fåglar. En fästing har flera levnadsstadier och lever 2-6 år. För att utvecklas vidare samt för att honan ska kunna lägga ägg måste fästingen suga blod. Fästingar kan bära på och därmed smitta nästa värddjur med olika sjukdomar. För hund är det sjukdomarna Borrelia och Anaplasma som överförs, dessutom kan betten ge irritation och klåda. De flesta hundar som smittas av Borrelia såväl som Anaplasma blir inte sjuka! Feber och ont i flera leder är vanligaste symtomen vid både Borrelia- och Anaplasmainfektion. 

Receptfria läkemedel på apoteket

För att skydda din hund mot fästingar finns flera receptfria läkemedel på apoteket. En del känner sig rädda för att använda fästingmedel, men man bör tänka på att alla läkemedel som får säljas i Sverige är noga testade och biverkningarna få. Generellt är riskerna att smittas av fästingar större än att drabbas av biverkningar av de läkemedel som skyddar mot fästingbett!

 

Borrelia på katt och hund

I Veterinärhuset ger vi dig råd om hur man hanterar fästingar på katt eller hund

Gå igenom hundens hud

Gå igenom hundens hud dagligen under fästingsäsong och ta omedelbart bort fästingar som bitit sig fast. Använd en fästingplockare. Ett nytt vaccin mot Borreliainfektion finns att ge de hundar som lever under extra stort smittryck, det vill säga rör sig mycket i skog och mark där det finns mycket fästingar. Det är viktigt att komma ihåg att vaccination inte är ett alternativ till att använda läkemedel som skyddar mot fästingar, utan ett komplement!

Katter blir mycket sällan sjuka

Katter kan i smittas med både Borrelia och Anaplasma, men blir mycket sällan sjuka av det. Däremot kan fästingarna orsaka andra problem, som irritation och klåda vid betten. Även katter bör därför skyddas mot fästingbett. För katter finns receptfria Frontline, Frontline comp och Seresto på apoteket. Var noga med att kontrollera att det medel du köper är för katt, eftersom katter är mycket känsliga för flera av de medel som finns till hund (till exempel Exspot och Scalibor). Ett nytt medel i form av spot on som kallas Bravecto finns också, detta är dock receptbelagt.

 

Kontakta gärna oss för mer information!

 

Veterinärhuset i Ängelholm - Här finns vi

Veterinärhuset ligger på Brännborns Center vid väg E6, norra infarten till Ängelholm i Skåne, 24 km från Helsingborg. Vi har en generös kundparkering i direkt anslutning till kliniken samt möjlighet att rasta ditt djur på en gräsmatta innan besöket.