Mag-tarmparasiter hos hund

Parasiter är relativt ovanligt i magtarmkanalen hos vuxna hundar. Vi rekommenderar inte rutinmässig avmaskning hos hund i Sverige, med några undantag som nämns nedan.

 

Mag-tarm parasiter hos hund

Bandmask och spolmask

Hundar som fångar och äter möss och smågnagare kan få bandmask. Spolmask smittar mellan hundar och kan i vissa fall drabba vuxna hundar som exempelvis rastas i allmänna hundrastgårdar eller vistas i intensiv kennelmiljö. Vuxna hundar blir immuna mot mask, men vilande stadier finns kvar i kroppen och aktiveras under dräktighet.

Hundvalpar kan smittas av spomask från sina mödrar

Därför är det vanligt att hundvalpar smittas av spolmask från sina mödrar, i livmodern samt via modersmjölken. Vi rekommenderar att alla valpar avmaskas från 2-3:e levnadsveckan och tills de lämnar uppfödaren. Medel som ska rekommenderas till hund är Banminth (ges varannan vecka), alternativt Flubenol, Welpan eller Axilur (ges var fjärde vecka). Tiken ska avmaskas samtidigt som valparna.

 

Avmaskning av hundar som reser utomlands

 

För ytterligare information rekommenderas www.sva.se

 

Kontakta oss för mer information

 

Veterinärhuset i Ängelholm - Här finns vi

Veterinärhuset ligger på Brännborns Center vid väg E6, norra infarten till Ängelholm i Skåne, 24 km från Helsingborg. Vi har en generös kundparkering i direkt anslutning till kliniken samt möjlighet att rasta ditt djur på en gräsmatta innan besöket.