Mag-tarmparasiter hos katt – Spolmask och bandmask

I Sverige rekommenderas inte rutinmässig avmaskning. Det finns ingen anledning att avmaska en vuxen katt som inte har tecken på maskinfektion. Avmaskning av kattungar, se nedan.

 

Mag-tarm parasiter hos katt - spolmask/ bandmask

Om du misstänker att din katt fått spolmask men du är osäker, kontakta din veterinär för råd

Välj ett korrekt avmaskningsmedel

Avmaskningsmedel säljs receptfritt på apotek. Det är viktigt att välja ett avmaskningsmedel med effekt mot just den parasit ditt djur har och inte ett brett kombinationspreparat som även är effektivt mot andra parasiter. Fråga gärna din veterinär om råd!

Bandmask smittar inte mellan katter

Vanligast hos vuxna katter är bandmask, som alltid kommer via en mellanvärd (möss och andra bytesdjur). Bandmask smittar inte mellan katter. Innekatter som inte fångar byte kan inte smittas. Bandmasken ses som risgrynsliknande masksegment kring kattens anus. Avmaskningsmedel som rekommenderas är medel som bara har effekt på bandmask. I Sverige finns bara ett registrerat läkemedel som inte är kombinerat med andra läkemedel, detta heter Droncit.

Spolmasken smittar från katt till katt

Spolmasken smittar från katt till katt via avföringen, samt för kattungar via modersmjölken. Katter som får rikligt med spolmask ger inte alltid symtom på katten, men om det är rikligt med mask kan det ge avmagring, kräkningar och diarré. Maskar kan förekomma i uppkastning eller avföring. När katten är nysmittad kan den få hosta eftersom masklarverna vandrar genom kroppen till lungorna, hostas upp och sväljs ner innan de landar i tarmen. Vid kraftig infektion, särskilt av oavmaskade kattungar, kan allvarligare symtom och till och med dödsfall förekomma. Maskägg kan påvisas i avföringsprov. Det finns flera olika avmaskningsmedel som är effektiva mot spolmask.

Kattungar ska avmaskas med medel mot spolmask från och med fyra veckors ålder fram till leverans. Avmaska kattan samtidigt. Undvik kombinationspreparat! I första hand rekommenderas Banminth varannan vecka alternativt Flubenol eller Axilur var fjärde vecka.

 

För ytterligare information rekommenderas www.sva.se

 

Kontakta gärna oss för mer information!

 

Veterinärhuset i Ängelholm - Här finns vi

Veterinärhuset ligger på Brännborns Center vid väg E6, norra infarten till Ängelholm i Skåne, 24 km från Helsingborg. Vi har en generös kundparkering i direkt anslutning till kliniken och möjlighet att rasta ditt djur på en gräsmatta innan besöket.