Valpköp och smuggelvalpar

EU-pass

Eftersom inga valpar eller kattungar får föras in i Sverige före 15 veckors ålder är det lättare som djurägare att försäkra sig om att den valp man köper inte är insmugglad. Alla hundar som inte är födda i Sverige ska ha EU-pass, vara ID-märkta med chip och rabiesvaccinerade.

 

Valpköp och smuggelvalpar - Veterinär

Valpfabriker

Betänk att det i vissa länder är mycket vanligt med så kallade valpfabriker, där hundar föds upp under hemska förhållanden och smittrycket av vissa sjukdomar och parasiter är högt. Vi rekommenderar därför att man bara ska köpa valpar från uppfödare där man ser de förhållanden som valpen föds upp under och får träffa föräldrarna, åtminstone modern.

Besök din uppfödare

Det normala förfarandet är att man besöker sin uppfödare i dennes hem och får träffa hela valpkullen med modern ofta mer än en gång innan leverans. Valpen ska vara vaccinerad, ID-märkt och besiktigad före leverans. Valpar som säljs från en anonym plats bör väcka misstanke om missförhållande eller smuggling. 

 

Kontakta gärna oss för mer information!

 

Veterinärhuset i Ängelholm - Här finns vi

Veterinärhuset ligger på Brännborns Center vid väg E6, norra infarten till Ängelholm i Skåne, 24 km från Helsingborg. Vi har en generös kundparkering i direkt anslutning till kliniken och möjlighet att rasta ditt djur på en gräsmatta innan besöket.